l

Inschrijven en mutaties

Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Inschrijving is pas mogelijk na het volgen van een proefles. Tijdens deze proefles ontvang je een inschrijfformulier. Met de inschrijving verplicht je je tot het volgen van de lessen en tot het betalen van het daarvoor geldende tarief, tenzij plaatsing niet (direct) mogelijk is.

Zijn er wijzigingen in je gegevens (adreswijziging, ander e-mailadres of telefoonnummer) dan kun je deze wijzigingen doorgeven door middel van het mutatieformulier. Na invulling dit formulier aan Barbara geven of opsturen naar haar postadres. Download hier het mutatieformulier in pdf-formaat.
Om deze formulieren te kunnen lezen, heb je Acrobat Reader nodig. Als je niet over Adobe Acrobat Reader beschikt dan kun je deze software hier downloaden en installeren.

Share This