Indeling klassen en proefles
De klassen zijn ingedeeld naar leeftijd. De leerlingen zitten dus altijd met leeftijdgenoten in dezelfde klas. Elke klas is opgebouwd met leerlingen uit twee geboortejaren. De leerlingen blijven dus twee jaar in dezelfde klas: het eerste jaar als jongsten en het tweede jaar als oudsten. Bij de balletschool zijn klassen voor alle leeftijden: vanaf de speciale peuterklas tot en met lessen voor volwassenen. Uiteraard is het ook mogelijk om meer dan één les per week te volgen.
Openbare les
In verband met de concentratie van de kinderen is het beter als ouders tijdens de lessen niet aanwezig zijn.
Tijdens de laatste les voor de kerstvakantie zijn alle ouders echter van harte welkom tijdens de Open Les.
Op deze manier krijg je als ouder toch een indruk van de inhoud van de lessen.
Voordat je je kind inschrijft is het noodzakelijk dat er eerst een proefles wordt gevolgd.
Share This